Nu kan du ansöka om omvänd skolskjuts

Publicerad 2020-07-06

Nu kan grundskoleelever som bor i Enköpings tätort men går i skolan i en kransort ansöka om omvänd skolskjuts.

Med omvänd skolskjuts menas att elever som bor i Enköpings tätort erbjuds skolskjuts till en skola i en kransort. Skolskjutsen sker med skolbuss.

Tänk på att ditt barn behöver ha en bekräftat plats på en kransortsskola innan du ansöker om omvänd skolskjuts. Du ansöker om omvänd skolskjuts i vår e-tjänst.

Omvänd skolskjuts erbjuds bland annat för att avlasta skolorna i Enköpings tätort, och samtidigt förstärka elevunderlaget i kransortsskolorna.

Ansök om omvänd skolskjuts i e-tjänsten

Enköping