Lillkyrka förskola evakueras i vår på grund av fuktskador

Publicerad 2019-03-19

Efter provtagningar har det konstaterats problem med byggnaden som gör att Lillkyrka förskola behöver saneras. Planen är att evakuera de flesta barn och pedagoger till Enavallens gamla förskola vid påsk. 

Alla vårdnadshavare med barn på förskolan har fått information om problemen och de planerade åtgärderna.

Personal reagerade

Allting började genom att personal reagerade på inomhusmiljön på förskolan. Provtagning i flera omgångar slog fast att det fanns kemiska reaktioner under golvmattan och fukt i ytterväggar. Sista gången hittades mögel i vissa delar av ytterväggarna. Det har varit svårt att upptäcka eftersom det inte har visat något utslag på inomhusluften. Förskolan måste ändå saneras grundligt för att garantera en bra inomhusmiljö för barn och pedagoger.

Sista provtagning

Till dess att verksamheten evakueras kommer alla att vistas ute så mycket som möjligt. Fastighetsavdelningen kommer att ha igång ventilationen även när förskolan är stängd, för att förbättra inomhusluften. Under mars månad tas några sista prover för att försöka fastställa om fukten kommer utifrån eller om den funnits där sedan förskolan byggdes. De proverna tas för att det ska bli lättare att veta hur man ska sanera. I april kommer svaren på proverna och därefter inleds sanering omgående.

Flytt i påsk

Eftersom saneringen blir omfattande och både golv och ytterväggar berörs, kommer förskoleverksamheten inte att kunna vara kvar i lokalerna under saneringstiden. Den väntas pågå under en längre tid. Förskolan siktar på att evakuera under påskveckan.

Enavallens gamla förskola används

Planen är att större delen av barnen och pedagogerna tillsammans ska få evakuera till Enavallens gamla förskola under saneringen. Enavallen används numera som tillfälliga förskolelokaler när vi behöver flytta en verksamhet. Förskolan ligger på Maratongatan 2 vid Enavallens idrottsplats i centrala Enköping.

En mindre grupp barn och pedagoger kommer att evakuera till delar av Lillkyrkaskolans lokaler under saneringstiden. Förskolechefen beslutar vilka det gäller utifrån behov hos barn och pedagoger. Det kan till exempel handla om föräldrar som inte har körkort och som skulle få svårt att skjutsa barn in till staden.

Föräldramöte för de berörda

Den 27 mars hålls ett föräldramöte klockan 18.30 i förskolans lokaler. Då kommer det att finnas möjlighet att prata om praktiska frågor.

Enköping

Foto: Johanna Krantz