Inkomstjämförelse för inkomståret 2017

Publicerad 2019-03-04

Vi har nu gjort en inkomstjämförelse för er som hade barn i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem 2017.

Vi har nu jämfört de uppgifter som ert hushåll har lämnat in till oss och de uppgifter ni har lämnat till Skatteverket för inkomståret 2017.

Om jämförelsen visar att ni har lämnat en för låg inkomstuppgift till oss, alltså att ni har betalat för lite i barnomsorgsavgift, har vi nu skickat ut en faktura till er med mellanskillnaden. Ni har 90 dagar på er att betala den.

Om jämförelsen visar att ni har betalat för mycket i barnomsorgsavgift, kommer vi att betala tillbaka mellanskillnaden till er. En blankett har skickats ut, som ni fyller i och skickar tillbaka till oss innan den 30 maj 2019, där ni anger konto för återbetalning.

Om beloppet som ska justeras är mindre än 300 kronor gör vi ingen fakturering eller återbetalning.

Har du frågor?

Hör av dig till vårt kontaktcenter.
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Enköping