Maxtaxan höjs den 1 januari 2018

Publicerad

Maxtaxan i förskola och familjedaghem höjs från 1 362 kronor till 1 382 kronor. Maxtaxan i fritidshem höjs från 908 kronor till 922 kronor.

När märker du förändringen?

Du kommer att få betala enligt den nya avgiften på din barnomsorgsfaktura från och med januari 2018.

Varför ändras maxtaxan?

Maxtaxan höjs lite varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till kommuner som använder maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Vad är maxtaxa?

Enköpings kommun använder ett system med maxtaxa. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir för ett barns plats. Du kan läsa mer om maxtaxa och räkna ut vad just din familj ska betala på vår hemsida. Gå in på enkoping.se och skriv ”beräkna avgift” i sökrutan.


Enköping

Foto: Maja Geffen