Beslut om verksamheten i förskolan tas 2018

Publicerad

Beslut om eventuella effektiviseringar inom förskolan skjuts fram till 2018. Det beror på att skolnämnden vill ta ett samlat grepp om budgeten för året.

Eftersom kommunfullmäktige kommer att besluta om den ekonomiska ramen för skolnämnden först i februari, väntar nämnden in det beslutet.

Frågan om stängning av Pluto öppna förskola och avveckling av de kommunala dagbarnvårdarna lyftes bort från dagordningen vid skolnämndens möte den 13 december. Det betyder att verksamheterna fortsätter som vanligt.

Vilka effektiviseringar som behöver göras inom förskolan 2018 kommer att diskuteras i samband med att skolnämnden har fått sin ekonomiska ram fastställd i februari.

Har du frågor?

Kontakta

Frank Stoor, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 83
E-post: frank.stoor@enkoping.se

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för förskolan
Telefon: 0171-62 65 64
E-post: monica.tagtstrom-bergman@enkoping.se

Barn håller i en del av ett leksakståg

Foto: Maja Geffen, utbildningsförvaltningen