Vinnarna av pedagogiska priset

Publicerad

Tre glada vinnare av pedagogiska priser utsågs vid kommunfullmäktiges möte i Enköping under måndagskvällen.

Alla nominerade slutkandidater uppmärksammades med diplom och blommor i samband med prisutdelningen.

Förskolans vinnare

Vinnare av skolnämndens pris inom förskola blev Helena Weber på Bolmörtens förskola.

Nominerade var också Tiina Karlqvist på Fjärdhundra förskola samt arbetslagen Vargen och Lodjuret på Enögla förskola.

Grundskolans vinnare

Vinnare av skolnämndens pris inom grundskola blev pedagogerna i träningsskolan på Bergvretenskolans grundsärskola.

Nominerade var också Pia Thorsén på Korsängsskolan samt Theres Johansson på Bergvretenskolan.

Gymnasiet och vuxenutbildningens vinnare

Vinnare av utbildningsnämndens pris inom gymnasiet eller vuxenutbildningen blev lärarlaget på SFI (svenska för invandrare) på Komvux.

Nominerade var också Thomas Majonen på Westerlundska gymnasiet samt Sari Eklund på särskolans nationella program på Westerlundska gymnasiet.

Uppmuntra goda pedagoger

Alla invånare har haft möjlighet att nominera en pedagog eller ett arbetslag som borde prisas. En jury bestående av chefer och politiker valde ut tre slutkandidater till varje pris. Syftet med priserna är att uppmuntra goda pedagoger och uppmärksamma goda pedagogiska exempel inom den kommunala utbildningen i Enköpings kommun.

Både vinnarna och övriga slutkandidater uppmärksammades med diplom och blommor vid kommunfullmäktiges möte den 11 december.

Enköping

Glada vinnare av pedagogiskt pris med kollegor i bakgrunden. Från vänster Martina Willén som representerar pedagogerna på träningssärskolan Bergvreten, Helena Weber på Bolmörtens förskola samt Annica Trollberg som representerar lärarlaget på SFI inom Komvux.