Förslag på omprioriteringar i förskolan i Enköping

Publicerad

Kommunen behöver effektivisera förskolan. Enligt ett förslag kan en av två öppna förskolor stängas och dagbarnvårdarna ingå i ordinarie verksamhet.

Enligt förslaget till skolnämnden kan en av två öppna förskolor komma att stängas och de kommunala dagbarnvårdarna avvecklas för att istället uppgå i den ordinarie förskoleverksamheten.

Förslaget till budget ska presenteras för skolnämnden inför dess decembersammanträde. Inför det nya budgetåret behöver alla förskolans verksamheter ses över för effektivare resursanvändning. Förskola är kommunen skyldig att bedriva, men öppen förskola och dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) är inte lagstadgad verksamhet. Därför har utbildningsförvaltningen sett över sin verksamhet och gett förslag till skolnämnden på åtgärder för att kunna effektivisera:

  • Pluto öppna förskola föreslås stänga i januari 2018 och personalen erbjuds andra arbeten inom Enköpings förskola. Samtidigt utökar Kråkans öppna förskola sina lokaler för att kunna ta emot fler familjer. Samarbetet i familjecentrum fortsätter som tidigare men i Kråkans lokaler.
  • Den föreslagna avvecklingen av dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg) berör ett femtontal barn och deras familjer. Dessa barn erbjuds att flytta in på Enögla respektive Fjärdhundra förskolor och dagbarnvårdarna erbjuds att följa med barnen för att arbeta på förskolorna.
  • I förslaget till organisationsförändring ingår att Svalans asylförskola stänger och barn och personal flyttar in på en avdelning på den närliggande Kraftens förskola. Flytten frigör den lokal som Kråkans öppna förskola behöver för att kunna expandera om Pluto öppna förskola stänger. Femton barn och två medarbetare berörs av Svalans flytt.

Har du frågor?

Kontakta

Frank Stoor, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 83
E-post: frank.stoor@enkoping.se

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för förskolan
Telefon: 0171-62 65 64
E-post: monica.tagtstrom-bergman@enkoping.se

Ett barns hand håller i ett litet trätåg.

Foto: Maja Geffen