Hindens skola riskerar att stänga

Publicerad

Risken finns att Hindens skola måste upphöra med sin grundskoleverksamhet efter vårterminens slut 2017. 

Samtal pågår mellan Hindens skola och Enköpings kommun för att hitta bästa lösningen.

Hindens skola hyr lokaler av Enköpings kommun. Våren 2018 slutar hyreskontraktet att gälla. Om Hindens skola inte hittar en ny lokal riskerar skolan att stänga. Ledningen på Hindens skola pratar redan nu med kommunen om en övergång för elever till kommunala skolor.

– Om Hinden inte fortsätter med sin grundskoleverksamhet har vi en skyldighet att ta emot eleverna, säger Anders Härdevik som är verksamhetschef för grundskola i Enköpings kommun.

– Det är ett samhällsansvar som finns hos oss som kommunal utförare. Eleverna kommer vid händelse av nedläggning att erbjudas plats på de kommunala skolorna. Vill eleven byta redan nu, går det att ordna om eleven väljer skolan i upptagningsområdet.

Erbjuds plats i kommunal skola

Det är inga speciella skolor som är utvalda vid en övergång för Hindens elever. Kommunen kommer att erbjuda plats på den skola som finns i elevens bostadsområde, det vill säga upptagningsområdet. I grunden gäller rättigheten att fritt välja skola. Om eleven har särskilda behov förs alltid en dialog med vårdnadshavaren innan eleven erbjuds en plats.

Hindens grundskola.

Hindens grundskola.