Har du betalat rätt avgift för barnomsorgen?

Publicerad

För att ditt barns avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt jämför vi dina inkomstuppgifter med Skatteverkets.

I höst gör vi inkomstjämförelsen och justerar avgiften för inkomståret 2014. Hushåll som har betalat för låg avgift 2014 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2014 kommer att få tillbaka pengar. Om beloppet som ska justeras är mindre än 300 kronor gör vi ingen fakturering eller återbetalning.

Därför jämför vi inkomstuppgifterna

Alla som har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem ska betala rätt avgift för platsen.

Därför gör vi varje år en jämförelse mellan de inkomstuppgifter som du har lämnat till oss och de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket, det vill säga din taxerade inkomst före skatt.

Enligt utbildningsförvaltningens regler för avgifter och betalning har vi rätt att justera avgiften tre år tillbaka i tiden.

Läs mer på enkoping.se/arliginkomstjamforelse.

Har du frågor?

Kontakta utbildningsförvaltningens kundtjänst.
Telefon: 0171-62 51 65
E-post: fragaforskolafritids@enkoping.se

Sex stycken glada barn som sitter tillsammans.

Foto: Bananastock