Rör på kroppen

För årskurs 5-9. Erbjuds april- oktober. Eleverna får lära sig hur rörelse hänger samman med kroppens hälsa och välbefinnande samt hur energiförbrukningen i kroppen balanserar energimängden i vår föda.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Syftet med denna dag ute är att eleverna ska få lära sig hur rörelse hänger samman med kroppens hälsa och välbefinnande samt hur energiförbrukningen i kroppen balanserar energimängden i vår föda. Vi tar även upp attityder och värderingar kring utseende, mode m.m.

Exempel på aktiviteter:

  • Rörelse- och energiintag
  • Stenåldersträning
  • Vandring med dilemmafrågor

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Rör på kroppen” tränar delar av nedanstående förmågor i idrott och hälsa samt i biologi:

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll åk 4-6

Idrott och hälsa

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Centralt innehåll åk 7-9

Idrott och hälsa

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Biologi

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Före eller efter vår utedag kan ni titta på film för att ha ytterligare en vinkel att samtala om förutom det som hände under utedagen. Det finns mycket att välja på men här kommer ett tips för mellanstadiet som handlar om hälsa och socker samt ett tips för högstadiet som handlar om att träning kan ge dig mer energi. 

Mellanstadiet

Se filmen "Vår söta vardag – en film om hälsa, godis och mellanmål". Filmen finns på SLI play.

Högstadiet

Se filmen "Orka plugga – vad händer i hjärnan när du tränar". Filmen finns på SLI play.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive regnkläder vid risk för regn. Då temat innehåller moment där man ska röra sig och moment där man står stilla ska eleverna ha både kläder för "utegympapass" och varma överdragskläder. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. När det gäller överdragskläderna kan en bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla

innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Till lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en redogörelse för hur en utedag med temat ”rör på kroppen” kan se ut. Samt förslag på efterarbete.

Rörelse och energi-intag

Eleverna får gå/jogga/springa under 10-20 min och sedan räkna ut hur mycket energi kroppen har förbrukat. Därefter får de välja bland ett antal födoämnen och räkna ut hur mycket de kan äta för att ersätta den förbrukade energin.

Efterarbete: Bra samtal att ha i klassrummet efteråt är: Kan vi säga att alla kalorier är värda lika mycket? Om våra kalorier kommer från mat eller godis blir det någon skillnad för vår kropp. Vilka näringsämnen innehåller olika födoämnen?

Stenåldersträning

Variant 1

Eleverna provar att i grupp under vuxens ledning träna i skogen och använda naturens material för konditions- och styrketräning. Vi joggar en bana i skogen och stannar till vid lämpliga ställen för träning. Ex på moment: lyfta stockar, klättra över stenar, krypa upp för berg, dragkamp två och två, brottning mm.

Variant 2

Eleverna får skapa ett eget träningspass ute. Eleverna paras ihop två och två, de instrueras att skapa en serie övningar med hjälp av naturen runt omkring och sina egna kroppar, sin egen träningsbana. När de är klara går de ihop med ett annat par, de får nu visa och träna varandras banor. Viktigt att alla fyra gör alla övningar, så när man visar sin bana så tränar man lika mycket som de som får se banan, det blir lite av ”Följa John”.

Efterarbete

Förslag på samtalsämnen att ha efter utedagen: Skulle man kunna gå ut i skogen och spontanträna på samma sätt som vi gjorde under utedagen? Finns det andra sätt att träna gratis utomhus? Kan man göra en kul grej av det? Måste man alltid träna tillsammans med ett lag? Måste det finnas en vuxen som bestämmer?

Vandring med dilemmafrågor

Eleverna får gå en snitslad bana en och en, eller i par, och längs vägen ta ställning till olika frågor som rör utseende, mode, kroppsfixering etc. Eleverna visar vad de tyckte genom att sätta en prick vid något av hörnen på ett papper med olika alternativ.

Tillbaka i klassrummet

Gå igenom dilemmafrågorna i klassrummet och vad ni tycket. Var sitter det flest prickar? Var det lätt att sätta sin prick på en plats som var tom eller ville man sätta lika som alla andra?

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans när vi var ute. Titta på fotografier från dagen.

Om ni inte tittade på film innan ni hade utedag kan ni göra det nu. Se tidigare exempel på filmer.