Torghandel

Du kan stå på torget om du vill sälja saker, visa upp någonting eller förmedla en politisk åsikt. Beroende på vad du tänker göra kan du behöva söka tillstånd.

När torghandel är tillåtet

I Enköping är torghandel tillåten varje helgfri dag under året mellan klockan 9 och 18. På lördagar pågår torghandeln mellan 9 och 16.

Hyra plats

Du kan hyra en ledig torgplats på Stora torgets östra del eller på Kammakartorget. Kontakta Torggrillen så får du en biljett.

Torghandeln kan ske med fasta eller tillfälliga platser.

Tillfällig plats för ideell verksamhet

Då får du stå på den delen av torget som är mellan fontänen och parkeringen på Kyrkogatan. Du behöver också kontakta kommunens kontaktcenter så inte torget är uppbokat för något större evenemang. Om kontaktcenter har stängt kan du alltid chansa och ställa dig på torget, men vara beredd att flytta om det skulle vara bokat.

Plats för politiskt parti

Då ska partiet söka ett polistillstånd och kommer få en särskild plats att stå på.

Lasta i och ur bilen

Du får alltid stå nära platsen för att lasta i och ur bilen under 60 minuter. Resten av tiden får du parkera på en vanlig parkeringsplats. Om du har ett specialfordon för att sälja till exempel kylda varor behöver du söka ett tillstånd hos kommunen. Kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

Användning av platsen

Du får börja använda platserna tidigast en timme innan torgförsäljningen startar. Platserna ska vara städade 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Flytta din verksamhet utomhus

För att flytta ut din verksamhet utanför din butik eller restaurang och ha en uteservering behöver du söka tillstånd hos polisen. Vi får sedan din ansökan och meddelar dig om det går bra och vad du behöver tänka på.

Om du har tänkt att flytta ut på trottoaren behöver du se till att människor kan gå förbi på trottoaren. Det behöver vara ett utrymme på 1,30 meter fri passage.

Läs lokala ordnings­föreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun finns bland annat bestämmelser om lastning av varor, tider för försäljning och mindre tillfällig försäljning på offentlig plats.