Servera alkohol

Vill du servera alkoholhaltiga drycker måste du söka tillstånd. Verksamheter med serveringstillstånd måste även anmäla planerade förändringar.