Nya regler för dig som säljer tobak, elek­troniska cigaretter och påfyllnads­behållare

1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Lagen innebär bland annat att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig. Den nya lagen innebär även att det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler.

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

Från 1 juli 2019 måste detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli. Ansökningsblanketter kommer att finnas på enkoping.se/tobak.

Om du redan har anmält att du säljer tobak

Du som sedan tidigare har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste ansöka om tillstånd senast 1 november 2019. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte. Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Avgifter för ansökan och tillsyn

Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn. När avgifterna är fastställda publiceras informationen på enkoping.se/tobak. Föreslagna taxor fastslås av kommunfullmäktige i december 2019.

Kommunen beslutar vem som får tillstånd

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig, bland annat gällande ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. För partihandlare kan kommunen även inhämta information från Tullverket.

Rökfria utemiljöer

Den nya lagen innebär också att det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler.

Du kommer snart att hitta mer information om de nya reglerna på enkoping.se/tobak.

Kontakta social­förvaltningen

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-post: socialforvaltningen@enkoping.se

Webb: enkoping.se/tobak

Postadress:

Enköpings kommun
Socialförvaltningen
745 80 Enköping

Avgifter för tobakstillstånd

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd och för den löpande tillsynen enligt tobakslagen tar socialnämnden ut avgifter.

Ansökningsavgifterna som är föreslagna ska beslutas av kommunfullmäktige i december 2019. Förslaget ser ut så här:

Ansökningsavgifter:

 • Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd - avgift 9 600 kronor.
 • Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd - avgift 6 000 kronor.
 • Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag - avgift 9 600 kronor för första ansökan/år. För varje ytterligare ansökan 2000 kronor för samma år.

Tillsynsavgifter:

 • Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak - år 2020 - avgift 5 000 kronor.
 • Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd - avgift 1 500 kronor.
 • Årlig tillsynsavgift hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag - 5 000 kronor för första tillståndet. För varje ytterligare tillstånd 1 500 kronor per år.
 • Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - år 2020 - ­­­­1 500 kronor (samma som tidigare).

Övriga avgifter:

 • Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden - avgift 3 200 kronor.
 • Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden - 9 600 kronor.

Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnads­behållare

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2017. För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du numera anmäla försäljningen till kommunen.

Riksdagen beslutade om den nya lagen i maj. På riksdagens webbplats riksdagen.se kan du läsa lagen i sin helhet.

Viktigt att veta

 • Du måste anmäla till kommunen att du säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Anmälningsblanketten finns på vår webbplats enkoping.se. I anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. I det ska det framgå hur din verksamhet uppfyller kraven på bland annat åldersgräns och märkning.
 • Du får inte sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon under 18 år. Du måste ha en skylt som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe.
 • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad, en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven. Felaktigt märkta produkter får inte säljas i butik.
 • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som har tillverkats före den 1 juli 2017 och inte uppfyller lagkraven, får säljas till den 1 januari 2018.

Vid frågor, kontakta

Maria Gustafsson, tillståndshandläggare

Telefonnummer: 0171-62 51 90

E-post: maria.gustafsson-soc@enkoping.se