Egen­kontroll hygien­verksam­het

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din hygienverksamhet så att det inte uppstår några olägenheter för människors hälsa och miljön.

Vad är en olägenhet?

Olägenheter som kan vara aktuella i en hygienverksamhet är till exempel infektioner vid penetrering av hud och allergier av tatueringsfärger.

Varför ska jag göra egenkontroll?

Med hjälp av egenkontroll kan du upptäcka risker med din verksamhet innan de orsakar problem. På så sätt kan du ge dina kunder en trygg och säker behandling. Med egenkontroll förebygger du att dina kunder blir sjuka och att din verksamhet påverkar miljön negativt.

Hygien­verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta är anmälnings­pliktiga

Hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta är anmälningspliktiga. Det betyder att du måste göra en skriftlig anmälan till kommunens miljöavdelning. Anmälan måste du göra senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Exempel på anmälningspliktiga hygienverksamheter med risk för blodsmitta är tatuering, mikropigmentering, piercing och fotvård.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter med risk för annan smitta än blodsmitta är piercing med sterila engångskassetter, barberare som använder rakkniv, även verksamheter som pedikyr eller manikyr kan vara anmälningspliktiga beroende på vilka verktyg du har och hur de används.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom miljöbalkens krav på egenkontroll, även förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Du behöver visa att du uppfyller lagkraven

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för din verksamhet. Alla inom verksamheten ska ha kunskap om egenkontrollen. Att ha bra egenkontroll med tydliga rutiner och dokumentation gör det lättare för dig att visa hur du arbetar för att uppfylla kraven inom miljöbalkens område.

Det ska egenkontrollen innehålla

Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) ska du ha följande i din egenkontroll och det ska vara skriftligt dokumenterat:

  • ansvarsfördelning
  • rutiner för kontroll av utrustning
  • riskbedömning
  • kemikalieförteckning.

Ansvarsfördelning

Den ska finnas en tydlig och nedskriven fördelning av ansvaret inom verksamheten. Om du som är verksamhets­ansvarig fördelar något av ansvaret till personalen ska det finnas tydligt dokumenterat vem som är ansvarig.

Det är även viktigt att det är tydligt avgränsat vad som är verksamhetsutövarens ansvar och vad som är fastighetsägarens. Observera att det ändå alltid är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att lokalerna är anpassade till din verksamhet.

Rutiner för kontroll av utrustning

Det ska finnas skriftliga rutiner för att kontrollera att du håller verksamhetens utrustning i bra skick. Det kan till exempel vara rutiner för kontroll av steriliseringsutrustning.

Riskbedömning

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna som finns i din verksamhet. Resultatet från undersökningarna och bedömningarna ska finnas dokumenterade. Till exempel ska du ta fram ett formulär där kunder inför behandlingen fyller i en hälsodeklaration. I en riskbedömning kan det till exempel ingå att följa upp om kunder drabbas av infektioner.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkterna som du använder i din verksamhet som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön. Det till exempel vara städprodukter, desinficeringsmedel eller tatueringsfärger.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

  • produktens namn
  • vad produkten används till
  • hur mycket som används
  • information om hur skadlig produkten är
  • produktens klassificering avseende miljö- och hälsopåverkan.

Vill du ha mer information?