Anmäl elevskada

Om ditt barn skadat sig i förskolan eller skolan anmäler du det till Protector Försäkring på blanketten Skadeanmälan.

Du kan också ringa Protector Försäkring på 08-410 637 00.