Lämna klagomål och synpunkter

Har du frågor eller åsikter om kommunen? Vi vill gärna höra vad du tycker om Enköpings kommun.

Har du en fråga eller vill du göra en felanmälan?

Här kan du ställa en fråga till kommunen eller felanmäla gator, belysning, vatten och parker.

E-tjänst för frågor och felanmälan

Uppföljning

Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål så att vi som arbetar inom kommunen kan se hur du uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar ska du få besked om att klagomålet eller synpunkten nått oss inom kommunen och vem som är ansvarig handläggare. Du kan också välja att vara anonym.