Ansök om modersmålsundervisning

Om du vill ha undervisning i ditt modersmål i grundskolan måste du ansöka om att få det.

För att du ska få undervisning i modersmålet ska familjen aktivt tala språket hemma. Det kravet gäller inte
för minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.