Ansök om fri kvot

Med den här blanketten kan du ansöka om fri kvot och särskilda skäl för antagning av elev till Westerlundska gymnasiet.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Gymnasieantagningen i Västerås
Stadshuset, E1
721 87 Västerås

Gymnasieförordningen, kapitel 6 paragraf 2-4

2 § När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i första hand,
skall platserna fördelas enligt följande.
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga
sökande, eller
2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen
från grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten skall utökas om sådana utlandssvenska
elever som avses i 1 kap 17 § skollagen (1985:1100), söker till en utbildning (SFS
1996:569).
4 § Övriga platser skall tilldelas de sökande med betygen som grund.