Ansök om att byta grundskola inom kommunen

Om du vill byta grundskola inom kommunen måste du ansöka om att få byta.

Ta kontakt med den skola som du vill byta till innan du gör din ansökan. Tänk på att lämna in din ansökan i så god tid som möjligt. Meddela även din nuvarande skola att du ansöker om att få byta. Det gäller både kommunala och fristående skolor.