Ansök om anpassad kost

Den som behöver speciell mat ska fylla i blanketten för anpassad kost och lämna till skolsköterskan eller skolköket.

Anpassad kost är till för dig eller ditt barn som är allergisk, eller på grund av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras.

Du ska lämna ansökan till skolköket.