Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Du som är företagare eller arbetar för en myndighet kan få ett nyttoparkerings­tillstånd. Detta gäller till och med 2 maj.

Mer om ansök om nyttoparkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är till för dig som måste parkera där det annars skulle kosta pengar för att kunna sköta ditt arbete.

Avgiften för en bil är 1 500 kronor för ett kalenderår. Om du har flera fordon inom samma företag eller myndighet är avgiften för de övriga fordonen 1 200 kronor.

Skicka in din blankett

Din blankett ska skickas in till e-postadressen parkeringstillstand@enkoping.se

Läs mer om nytt tillstånd för nyttoparkering som gäller från den 3 maj