Ansök om godkännande - hemtjänst

Ansökan gäller godkännande för valfrihetssystem i hemtjänst.

Förfrågnings­underlag

FörfrågningsunderlagPDF (pdf, 535 kB)

När ansökan är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare.

Bilagor

Karta östra Enköping

Karta västra Enköping

Ersättning till hemtjänstutförare vid kundval enligt LOV 2

2021-01-01
Ärendenummer
VON 2020/134
Vård- och omsorgsförvaltningen

Hemtjänst privata utförare

Ersättning kr per utförd timme – A. Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl07.00-22.00

 • Tätort: 433
 • Landsbygd: 500

Ersättning kr per utförd timme – B. Personlig omvårdnad och service om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl 07.00-22.00

 • Tätort: 414
 • Landsbygd: 479

Ersättning kr per utförd timme – C. Servicetjänster om leverantören är godkänd enligt kategori 2. Kl08.00-17.00

 • Tätort: 378
 • Landsbygd: 436

Ersättning kr per utförd timme – D. Servicetjänster enligt C för momspliktig leverantör. Belo exklusive moms.

 • Tätort: 372
 • Landsbygd: 423
Hemtjänst egen regi

Ersättning kr per utförd timme – A. Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl07.00-22.00

 • Tätort: 424
 • Landsbygd: 486

Ersättning kr per utförd timme – B. Personlig omvårdnad och service om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl
07.00-22.00

 • Tätort: 407
 • Landsbygd: 466