Ansök om tillstånd för värmepump

Om du är intresserad av att skaffa en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Till ansökan måste du bifoga en situationsplan som visar

  • var byggnader och fastighetsgränser finns
  • planerad placering av energibrunn, jord- eller sjövärmeslingor
  • egen och grannars vattenbrunnar inom 50 meter från energibrunnen, jord- eller sjövärmeanläggningen. Ange också om brunnen är grävd eller borrad.
  • egen och grannars avloppsanläggningar inom 50 meter från energibrunn eller jord- eller sjövvärmeanläggning
  • var andras energibrunnar och värmeslingor är placerade, om de finns inom 50 meter från planerad anläggning.

Exempel på situationsplanPDF

Om du känner dig osäker på vad som ska finnas med i situationsplanen kan vi hjälpa dig.