Ansök om för­multnings- och för­brännings­toalett och komposte­ring av latrin