Drift­information

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu har vi inga driftstörningar

Pågående väg­arbeten

Trafikljus vid korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen

Vi bygger en cirkulationsplats. Trafikljus är nu uppsatta för att öka säkerheten. Ny information kommer löpande. Samtliga arbeten avslutas 30 september.

Sankt Larsgatan 1-3 är avstängd

Avstängningen pågår den 20 januari-1 oktober. Det gäller det norra körfältet och närmaste trottoar. Gatan blir enkelriktad. Avstängningen beror på bygge av flerfamiljsbostadshus.

Runhällsgatan 2-12

Arbete pågår med en del av gatan i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubredden och en trottoar. Avstängningen pågår till och med 2020-12-18. Avstängningen beror att nya ledningar läggs ner. Där det är avstängt får man åka runt kvarteret för att nå fastigheten.