Störningar i miljön

Blir du störd av buller, fyrverkerier, rök eller andra saker i din miljö kan du skicka in ett klagomål till kommunen.

Störningen ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön. Fastighetsägaren eller den som driver verksamheten blir tvungen att utreda och lösa problemet. Du kan lämna in ett klagomål anonymt.

Möjligheten att använda fyrverkerier på offentliga platser är mycket begränsad. Det beror på risken för skador och för att skottljuden påverkar både människor och djur. Det är kommunen som bestämmer i ordningsreglerna när och hur fyrverkerier får användas. På offentliga platser får du bara använda fyrverkerier klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg. Du kan också behöva polistillstånd.

Om ditt ärende är akut och störningen äventyrar människors hälsa eller miljön, ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vanliga frågor

Vad gör jag om det är akut?

Vid akuta ärenden ska du ringa SOS alarm på telefonnummer 112. Akuta ärenden kan vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

Kan jag skicka in ett klagomål anonymt?

Du kan lämna in klagomålet anonymt, men då kan det bli svårare att utreda och vi kan inte återkoppla till dig vad som händer i ärendet.

Hur handläggs mitt klagomålsärende?

Fördjupning