Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Avstängning Sjövägen i Hammarsudd

På grund av en vattenläcka är Sjövägen avstängd för genomfart 10-11 juni.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Del av Kungsgatan och Källgatan avstängd från 1 april

Från den 1 april stängs Kungsgatan av för biltrafik mellan Källgatan och Sandgatan. Där blir det gågata och restaurangerna får möjlighet att öppna sina uteserveringar. Källgatan stängs av mellan Kungsgatan och Eriksgatan för biltrafik. Detta gäller ej behörig trafik samt boende med tillstånd på Källgatan.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.