Pågående vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Stockholmsvägen avsmalnad vid Barkan 10 oktober till 22 november

Det är avsmalnat körfält på Stockholmsvägen vid busshållplats Barkan i riktning mot Enköping. Arbete med busshållplats pågår.

Målning av vägmarkeringar under hösten

Under hösten målar vi vägmarkeringar på olika gator i Enköpings tätort. Det är till exempel mittlinjer, övergångsställen och körfältspilar vid rondeller. Där målningen pågår blir det begränsad framkomlighet.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -30 november

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.