Plogning och sandning

Under vintern ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas. Utanför din fastighet behöver det också vara fritt från snö och halka.

Under vintersäsongen behöver vi hjälpas åt i arbetet med snö och halka. Då blir det enklare för dig att ta dig fram.

Kommunen plogar under hela dygnet när det behövs tillsammans med entreprenörer och Trafikverket. Vi sätter in alla resurser vi har men plogningen på din gata kan ändå dröja.

För att vi ska kunna ploga på ett bra sätt är det viktigt att gatorna är så fria som möjligt från parkerade bilar.

För att de som vill gå förbi ditt hus ska kunna göra det utan att halka måste du som är fastighetsägare skotta och sanda.

Vanliga frågor

Ja, du som är privatperson kan hämta sand på Ågatan 2 A för att kunna sanda utanför din fastighet. Tänk på att hämta sand innan det blir halka. När det är mycket halt har vi sett att många hämtar sand samtidigt och det finns risk att vi inte hinner fylla på. Sandlådorna på Ågatan fylls på under vardagar under nästan hela vinterhalvåret. Då får du hämta totalt fyra stora hinkar sand vid varje tillfälle. Du kan hämta sand vilken tid du vill. Ta med egen spade och hink eller liknande att bära sanden i.

I bostadsområdena är det oftast kommunen eller en entreprenör som plogar och sandar.

När det är vinterväglag sätter vi in hela styrkan för att ploga vägarna. Vi plogar först vägarna som används mest och de som måste plogas först. Genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar är prioriterade. Gator i bostadsområden tar vi oftast sist. När det har kommit snö är det bra om inte bilar står parkerade på gatorna, så plogbilen kan komma fram ordentligt.

Det kan bero på att vi har varit tvungna att ta andra platser först. Det kan också bero på att det står för många bilar ute på gatan. Då kan vi inte komma fram med plogbilen ordentligt. När det är snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade ute på gatorna.

​Det blir alltid en vall när vi har plogat. Vi har inte möjlighet att ta bort vallarna när vi har plogat. Vi behöver i stället arbeta för att alla ska få plogat inom en rimlig tid. 

​Den kan ha behövt köra iväg men den kommer tillbaka till din gata.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att det är skottat och sandat på trottoar eller gångbana utanför din fastighet. Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar under fördjupning längst ned på sidan.

När det är snö och halka kan det vara svårt att hämta sopor. Tänk på att skotta så att sophämtning kan ske.

Kontakta VafabMiljö om du har frågor om sophämtningen.

Telefonnummer till VafabMiljö: 020-120 22 20 

Vi vet att gång- och cykelbanorna används mycket för att ta sig till skolan och arbetet. Därför plogar och sandar vi dem så snabbt vi kan. Under fördjupning längst ned på sidan finns kartor över vilka gång- och cykelvägar som plogas först.

​Det är olika fordon som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De försöker köra parallellt men ibland hinner inte den som plogar på cykelbanan ikapp den stora plogbilen.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen