Fel på vägar

När du hittar fel som behöver rättas till på vägarna kan du anmäla det till kommunen.

När du hittar fel som behöver rättas till på vägarna runt om i  Enköping kan du felanmäla det. 

Med din hjälp blir felen synliga för oss. Då är det också lättare att snabbt rätta till felet.

Oftast är det kommunen som ansvarar för vägar och gator i tätbebyggda områden. Vägarna utanför tätorterna är  Trafikverkets. Det är kommunen och Trafikverket som ansvarar för att sanda bilvägarna.

Vanliga frågor

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för?

​Trafikverket ansvarar för de större genomfartslederna och de flesta enskilda vägarna. Kontakta Trafikverket om du har frågor. Deras Kontaktcenter har telefon 0771-92 19 21.

När kan ni laga gatlyktan som är trasig?

​Först måste vi veta vilken gatlykta det är. Anmäl det gärna till oss. Vi kontaktar sedan vår entreprenör som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

När lagar ni hålen i gatan?

Det blir alltid hål i vägarna efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.

Kan ni klippa ner buskarna i korsningen så att sikten blir bättre?

Ja, det ska vi göra om det är vår mark eftersom det är fastighetsägarens ansvar. Anmäl det gärna så att vi vet vilken korsning det gäller.  

Varför gör ni en del gator och vägar smalare?

​Det är ett sätt att få bilister att minska farten och hjälper de som vill komma över vägen på ett säkrare sätt.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?