Farthinder

En bra trafikmiljö skapar vi tillsammans. Särskilt viktigt är det bland bostadshus där många personer går, cyklar och leker. Här kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor på gatan.

I området runt din bostad kan du vara med och skapa en bra trafiksäkerhet. Att vara uppmärksam och hålla lagom hastighet är viktigt för att skapa trygghet i trafiken. 

Utplacerade blomlådor kan bli farthinder på gatan. Genom att hålla buskar och häckar låga nära korsningar förbättrar du sikten och gör trafiksäkerheten bättre. Kommunen arbetar med att skapa trafiksäkra miljöer på gator och allmänna platser. Det gör vi tillsammans med Trafikverket, polisen och olika intresseorganisationer.

Vanliga frågor

​Det går att minska farten med farthinder eller hastighetsbegränsningar. För hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område kontaktar du kommunen. Hos kommunen kan du också ansöka om att sätta ut blomlådor på gatan. 

 För enskilda vägar eller vägar utanför tätorterna är det Trafikverket du ska kontakta om du vill göra en ansökan.

Sverige har en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Många bilförare stannar för att släppa fram vid övergångsställen, men det är också många som inte stannar. På gator med lite trafik har vi därför tagit bort övergångsställen eftersom de som vill kan komma över gatan ändå. På gator med mer trafik har vi tagit bort övergångsställen som ligger tätt. Det gör bilisterna mer uppmärksamma på de övergångsställen som finns kvar.

Det är framförallt samspelet mellan personen som går och fordonsföraren som skapar trygghet. Ett övergångsställe ger en falsk trygghet eftersom gående ibland utgår från att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att personer går rakt ut i gatan utan att se sig för. Det har i stället visat sig att personer som går är mer försiktiga där det inte finns övergångsställen.  

​Det som är viktigt är att häcken inte skymmer sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Häcken bör därför inte vara högre än 80 centimeter nära en korsning.

​Den som vill gå på en trottoar utanför ett hus ska kunna göra det utan att störas av träd och buskar som vuxit ut från tomten innanför. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer för långt ut över trottoaren.  

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?