Färdtjänst i annan kommun

Om du har fått färdtjänst i Enköpings kommun finns det möjlighet att vid enstaka tillfällen åka med färdtjänst i en annan kommun.

Ansök om färdtjänst i annan kommun

Du ansöker om resan på e-post fardtjanst@enkoping.se eller via kommunens telefonväxel 0171-62 50 00.

Vi behöver veta:

  • ditt namn och personnummer
  • i vilken kommun du vill resa
  • vilket datum du ska göra resan
  • hur många ni är.

Du får sedan ett skriftligt intyg eller beslut via post eller e-post från kommunen.

Så här gör du under och efter resan

Du beställer själv taxi och betalar hela resan. Skicka sedan kvittot tillsammans med intyget eller beslutet till färdtjänsthandläggaren. Du får tillbaka summan minus den egenavgift som gäller i Enköpings kommun. Skriv på intyget vilken bank och vilket konto vi ska sätta in pengarna på.

Skicka kvitto och intyg till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping