Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsned­sättning och inte kan resa på egen hand. Du kan inte åka färdtjänst till sjukvården. Istället kan du använda dig av Region Uppsalas sjukresor.

Du kan få färdtjänst om din funktionsnedsättning är mer än tillfällig. Du som har färdtjänst kan ansöka om lyfthjälp i trapporna och färdtjänst i en annan kommun.

När du har fått beslut om att du kan få färdjänst, beställer du dina färdtjänstresor hos Arboga taxi på telefonnummer 0171-62 70 90.

Du ska inte åka färdtjänst till sjukvården. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Det heter sjukresor.

Vanliga frågor

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att gå eller resa med buss. För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättningen vara mer än tillfällig.

Du kan resa inom Enköpings kommun. Du kan även resa upp till 2,5 mil utanför kommungränsen, till exempel till Uppsala, Bålsta, Sala, Västerås och Strängnäs.

En person kan följa med dig och det kostar 40 kronor. Om det finns plats i bilen kan fler personer följa med. De betalar 40 kronor per person. Meddela taxi hur många personer som ska åka med (antal medresenärer).

​Det kostar 40 kronor oavsett om du åker med taxi eller specialfordon. Övriga resenärer betalar också 40 kronor per person enkel väg vid resor inom kommunen.

Du betalar 25 procent av beloppet på taxametern. Den lägsta summa som du måste betala är 40 kronor och högsta 165 kronor. En person (medresenär) får resa med dig för 40 kronor per resa. Om fler personer (medresenärer) åker med dig betalar de samma belopp som du.

Ja, det heter riksfärdtjänst och du kan ansöka om det på en särskild blankett. Det innebär att du som inte kan resa på egen hand kan få ta med en person som stöd. Kommunen ersätter då biljetten för den personen så att resan inte ska bli extra kostsam.

Ansök om riksfärdtjänst

Ja, du som redan har färdtjänst kan ansöka om tillfälliga resor i en annan kommun.

Läs mer om att resa med färdtjänst i en annan kommun

I vissa fall kan du behöva lämna in ett medicinskt utlåtande. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att få veta vad som gäller i ditt fall.

​Ja, du kan ha rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst fast du kan köra bil.

​Ja, du kan få riksfärdtjänst fast du inte har färdtjänst.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?