Del av Torggatan stängs av 27 april-30 maj

Publicerad 21 april 2020

Vi behöver lägga ner nya vatten- och avloppsledningar.

Avstängningar av gator kommer sällan lägligt. Nu är det dags att återuppta arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Torggatan. Vi är medvetna om att avstängningen kan störa men vi kan inte skjuta upp arbetet ytterligare.

Var och när blir det störningar?

Den 27 april stänger vi av korsningen Kungsgatan/Torggatan för biltrafik. Arbeten görs även en bit upp på Stora torget, i höjd med Guldfynd. Det går bra att gå och cykla förbi platsen.

Samtidigt lägger vi sten och asfalterar på Eriksgatan. Det går att komma förbi platsen med bil.

Om arbetena går som planerat är det klart den 30 maj. Vi har räknat med att hinna med både arbetet med va-ledningen och arbetet med arkeologiska utgrävningar under dessa veckor.

Arbetet pågår vardagar klockan 07-16.

Arkeologiska utgrävningar

Arbetet har dragit ut på tiden eftersom arkeologer noga behövt gå igenom jordmaterialet som grävdes upp i höstas. Det har i sin tur fördröjt va-arbetet.

Vid korsningen Kungsgatan/Torggatan ska arkeologiska utgrävningar göras. I den här typen av grävarbeten i historisk intressanta stadsmiljöer måste arkeologisk övervakning ske.


Karta över Torggatan

Röd markering visar avstängt område för biltrafik. Vid gul markering går det att komma förbi med bil. Här görs stensättning och asfaltering.

Enköping