Försäljning av periodmärken för parkering upphör

Publicerad 16 april 2020

Förändringen beror på att vi inför nya parkeringsregler i centrum under 2021.


Vi slutar sälja periodmärken gradvis:

  • Försäljningen av 12-månaders periodmärken upphör den 1 maj 2020.
  • Försäljningen av 6-månaders periodmärken upphör den 1 november 2020.
  • Försäljningen av 3-månaders periodmärken upphör den 1 februari 2021.

Det innebär att försäljning av periodmärkena gradvis upphör. Alla periodmärken bli ogiltiga den 1 augusti 2021.

Nya parkeringsregler från den 3 maj 2021


De nya reglerna ska göra det lättare att hitta central parkering för dig som behöver uträtta ärenden.

Istället för periodmärke kommer vi införa boendeparkering, nyttokort (för företag och visst arbete i centrum) och ett landsbygdskort för dig utan tillgång till regelbunden kollektivtrafik.

Läs mer på enkoping.se/nyparkering


Enköping