Bävern i Enköpingsån

Publicerad

– Det har inte varit ett lätt beslut, varken att avliva bävern eller att använda vapen inne i samhället, säger park- och gatuchef Gunilla Eksudd.

Natten mellan 8 och 9 maj sköt Enköpings kommun en av de bävrar som levde i Enköpingsån. Som vi har berättat tidigare var planen att avliva bävern genom en fälla, men det visade sig att den metoden inte gick att använda. Det som var bäverns boplats i vintras visade sig sedan troligtvis vara en tillfällig övervintringskammare.

– När vi inte vet var bävern har boplatsen, kan vi inte använda fällan på det sätt som det är krav på, säger Gunilla Eksudd. Vi var därför tvungna att tänka om, och då blev alternativet att skjuta bävern. Vi har varit ytterst försiktiga när vi har använt vapen i tätbebyggt område.

Därför vill inte kommunen att det bor bäver centralt

Det börjar bli ovanligt med träd längs med vattendrag, och vi vill därför bevara de träd som finns längs med åpromenaden. De är viktiga för bland annat livet i vattnet. De är också viktiga för bin och fjärilar. Har vi inte kvar träden, och därmed inte insekterna, påverkas den biologiska mångfalden.

Om träden vid åkanten fälls finns det en risk att åkanten eroderar. Träden håller tillbaka den.

Det finns också en risk att fallande träd kan skada förbipasserande. På kort tid i vintras har bävern fällt ett flertal träd och gnagt på flera små och stora träd. Några relativt stora träd kommer att torka och dö, och dem behöver vi alltså fälla. Vi behöver också fälla träd som är halv avgnagda innan de faller av sig själva.

Kraftiga skydd skulle påverka upplevelsen av området

Flera personer har hört av sig till kommunen och frågat om det inte går att sätta skydd runt träden.

– Vi har satt skydd kring några träd, men skulle vi sätta ett kraftigt skydd kring alla träd och buskar eller hägna in hela området skulle det i stor utsträckning påverka hur området upplevs, säger Gunilla Eksudd. Om kommuninvånarna vill att det ska vara ett gång- och cykelstråk längs med ån med många olika träd, buskar, planterade blommor och vilda växter, kan vi inte ha bäver just där.

Det är svårt att flytta vilda djur

Kommunen har också fått frågan om varför vi inte flyttar djuret.

­– Det är inte bara att fånga in och flytta ett vilt djur, säger Gunilla Eksudd. Förutom att djuret kan avlida av stressen, krävs det tillstånd att flytta ett vilt djur och tillstånd att placera den på någon annans mark. Om området är upptaget, kommer en ny bäver i de allra flesta fall att bli bryskt bortjagad av dem som redan finns där. Vilda djur som flyttas brukar dessutom snabbt börja vandra iväg, och dödligheten hos vandrare är väldigt stor.

Det är inte heller troligt att kommunen får tillstånd att flytta ett djur som det är gott om. Från att ha varit utrotad i början på 1900-talet är bävern inte längre någon hotad art.

Enköping