Tillsyn ger säkert dricksvatten

Publicerad

I onsdags beslutade miljö- och byggnadsnämnden om ett föreläggande för kommunens dricksvattenanläggningar.

Det är ett led i den tillsyn på verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kommunens dricksvatten. Det ser vatten- och avloppsavdelningen som en självklarhet och viktig kvalitetskontroll.

– Det stämmer att våra anläggningar är gamla och slitna, säger Danielle Littlewood som är chef för vatten- och avloppsavdelningen.

– De påtalade bristerna är däremot inte nya och vi har haft dem under lupp en längre tid. Vi har planerat för de här åtgärderna under en tid.

Kommunens tillsynsroll

Föreläggandet är ett sätt att säkerställa att kommunens anläggningar för att producera dricksvatten följer de lagkrav som finns.

– Vi har ett myndighetsansvar och att besluta om vitesföreläggande är en del i vår roll, säger Linda Jacobson som är chef för miljöavdelningen.

– Vite är ett sätt att försäkra sig om att viktiga åtgärder genomförs och det hjälper verksamheter att förbättra sig.

Dricksvattnets kvalitet är god

Vatten- och avloppsavdelningen tar regelbundet prover på dricksvattnet och analyssvaren visar att dricksvattnet håller sig till Livsmedelsverkets gränsvärden. Föreläggandet syftar till att säkerställa ett långsiktigt, förebyggande arbete med dricksvattenanläggningar och skötsel.

Har du frågor?

Kontakta

Danielle Littlewood, chef för vatten- och avloppsavdelningen
Telefon: 0171-62 52 58

Linda Jacobson, chef för miljöavdelningen
Telefon: 0171-62 61 70

Vatten strilar ur en grå kran