Fortsätt koka vattnet till den 6 september

Publicerad

Vi arbetar med att rengöra och fylla vattentornet. När det är klart kan vi ta nya prover som vi får svar på onsdagen den 6 september.

Rengöringen av vattentornet i Stenvreten beräknas vara klar på fredag eftermiddag. Efter det börjar vi fylla tornet igen. Vi tror att tornet är fyllt på söndag eftermiddag och då kan vi ta nya prover.

Vi tar nya prover varje dag

Provsvaren får vi onsdagen den 6 september, och då kan vi ta beslut om vi kan häva kokningsrekommendationen. Fram till dess tar vi nya prover dagligen.

Proverna är viktiga för att vi ska kunna vara säkra på att vattnet i tornet och ledningarna är tjänligt och godkänt att dricka.

En hand håller i en glastillbringare och häller vatten i ett glas som andra handen håller i.

Foto: Thomas Henrikson