Arbetet med vattentornet ger olika tryck på vattnet

Publicerad

Du ska fortfarande koka vattnet men vi kommer nu inleda arbetet med att rengöra vattentornet.

Vi kommer nu att koppla bort vattentornet från vattenledningarna. Eftersom vattentornet både lagrar vattnet och står för att det blir ett jämt tryck ut i ledningarna kommer de här funktionerna att påverkas. Det kommer att finnas vatten men trycket kommer att variera. Ibland kan det bli ett högt tryck och ibland kan det bli ett lågt tryck. Det kan också bli missfärgningar i vattnet. De är inte farliga men du kan spola vattnet tills missfärgningarna försvinner. Dessa störningar kommer att pågå ett par dygn och det är bra att inte använda mer vatten än nödvändigt.

Brunnen som hade bakterier i vattentäkten i Vånsjöbro är bortkopplad sedan tidigare. Det betyder att tillgången på vatten fungerar som den ska. Eftersom vattentornet har en viktig roll för att hålla trycket på vattnet i ledningarna prioriterar vi att göra rent vattentornet först.

Kokningsrekommendationerna kvarstår som tidigare.

Enköping