Senaste nytt om vattnet i kommunen

Publicerad

Vattnet i de drabbade områdena innehåller inte E.coli. Kokningsrekommendationen kvarstår, förutom i Skolsta och Lillkyrka där vattnet är tjänligt.

Vanliga frågor och svar om vattnet

Läs alla vanliga frågor och svar om vattnet

Senaste nytt

Här är den senaste informationen om vattnet i de drabbade områdena.

Ingen E.coli

Nu har vi fått fler provsvar, som visar att vattnet inte innehåller bakterien E.coli. Det är positivt, eftersom de koliforma bakterier som finns i vattnet är mer skonsamma än E.coli. Det är dessutom mycket låga halter av de bakterierna.

Nya provsvar på måndag

Vi får nya provsvar på måndag den 28 augusti som avgör om vattnet fortfarande behöver kokas. Om provsvaren fortsätter visa koliforma bakterier behöver vattnet fortsätta kokas. Då kommer vi att ta ett nytt prov som vi får svar på fredag den 1 september.

Om jag behöver vatten, var kan jag hämta det?

Du som har kommunalt vatten och är behöver följa kokningsrekommendationen kan hämta vatten på två ställen i Enköpings stad. Dels vid kommunförrådet Styrmannen på Ågatan 2A, och dels vid Gånstagården på grusytan till vänster om infarten. Gånstagården ligger längs Boglösavägen, nära korsningen med JP Johanssons gata.

Mycket låga halter av koliforma bakterier

Kokningsrekommendationen gäller för det kommunala vattnet, som innehåller mycket låga halter av koliforma bakterier. Det är 18 stycken bakterier per 100 ml (1 dl) vatten. Gränsvärdet ligger på 10 stycken, och det är för att vi som vattenleverantör har höga krav på vårt vatten.

Du som har egen brunn får ha upp till 50 stycken bakterier per 100 ml vatten.

Du borde inte känna av några symptom om du dricker vattnet, utan vi rekommenderar kokning för att skydda de som har ett mycket nedsatt immunförsvar och spädbarn som ännu inte utvecklat sin tarmflora. Men om du känner symptom kan du ringa Vårdguiden på 1177.

I Skolsta och Lillkyrka är vattnet tjänligt

Skolsta och Lillkyrka är inte längre berörda av kokningsrekommendationen. Där går vattnet att använda som vanligt igen. Det beror på hur ledningarna är dragna och att vi därför strålar vattnet där med uv-ljus för att få bort bakterier.

Vatten från en kran rinner över i ett vattenglas.

Foto: Thomas Henrikson