Den tillfälliga parkeringen vid Kryddgårdsgatan tas bort

Publicerad

Arbetet med att bygga hus på kvarteret Fältskären går in i nästa etapp under hösten.

Det gör att den sista delen av den tillfälliga grusparkeringen på Pausparkeringen försvinner.

Den 14 augusti kommer den tillfälliga parkeringen vid Kryddgårdsgatan att stängas av. Det beror på att byggföretaget Andersson Company börjar bygga nästa etapp på kvarteret Fältskären.

Den asfalterade parkeringen mot Rådmansgatan kommer att finnas kvar.

Karta över kvarteret Fältskären

Vill du veta mer?

enkoping.se/parkera kan du se var det finns parkeringsplatser i centrum.

I detaljplanen för kvarteret Fältskären finns information om hur kvarteret kommer att utvecklas.

Detaljplan för kvarteret Fältskären

Har du frågor?

Kontakta kommunens kontaktcenter.
Telefon: 0171-62 50 00

Grusparkeringen vid kvarteret Fältskären, med ett antal parkerade bilar och ett antal hus i bakgrunden.

Foto: Marcus Olsson, samhällsbyggnadsförvaltningen