Enköpings kommun ska införa hyresgaranti för nyanlända

Publicerad

Kommunerna är skyldiga att ordna fram bostäder åt nyanlända. För att underlätta det ska Enköpings kommun införa en hyresgaranti.

Hyresgarantin är ett borgensåtagande från kommunen, som omfattar hyresgästens skyldighet att betala hyran. Om hyresgästen inte betalar sin hyra kan hyresvärden kräva betalning av kommunen. Därefter står hyresgästen i skuld till kommunen.

– Andra kommuners erfarenheter är att hyresgarantin är en bra hjälp när vi kontaktar privata hyresvärdar, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Kommuner ska ta emot nyanlända

Bosättningslagen började gälla den 1 mars 2016 och innebär att kommuner måste ta emot nyanlända för bosättning. Enköpings kommun tar under 2016 emot 130 personer, och under 2017 beräknas det bli 175 personer.

– Det är viktigt att vi hjälps åt att erbjuda de nyanlända ett boende. Vi vill utveckla samarbetet med lokala privata hyresvärdar för att kunna ta vårt ansvar fullt ut, säger Helena Proos.

Krävs samarbete med hyresvärdar och fastighetsägare

Ett bra samarbete med det kommunala bostadsbolaget Enköpings hyresbostäder (EHB) är förstås en förutsättning för att det ska fungera. Under 2016 har kommunen också kontaktat privata hyresvärdar och enskilda fastighetsägare.

– De vill samarbeta, men är oroliga över om de boende ska kunna betala. Våra budgetberäkningar visar dock att de har råd att hyra en bostad.

– Faktum är att bara etableringsersättningen ska täcka kostnaderna för bostad, mat och livet i övrigt under de två första åren i Sverige, säger Helena Proos.

Om de nyanlända inte får en bostad genom ett hyreskontrakt på bostadsmarknaden måste kommunen ordna en bostad på annat sätt, till exempel med campingstugor och vandrarhem.

– Det är dyra och tillfälliga lösningar som vi kan slippa med en hyresgaranti, säger Helena Proos.

Statligt bidrag för hyresgarantin

Det går att söka statligt bidrag för hyresgarantin: 5 000 kronor per bostad. Då måste hyresgarantin omfatta hyran under minst sex månader och gälla i minst två år.

– Vi bedömer att den ekonomiska risken är liten. Det statliga bidraget används sällan av andra kommuner, och de nyanlända har råd att betala hyran, säger Helena Proos.

Det är utbildningsnämnden som får i uppdrag att införa hyresgarantin. Ett slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 14 november.

Mer om Bosättningslagen

Lagen gäller för nyanlända som har fått uppehållstillstånd som flyktingar och/eller andra skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen, samt anhöriga till dessa personer.

För kommunerna handlar det om nyanlända som bor i anläggningsboenden eller är kvotflyktingar. Hur många varje kommun tar emot beror på hur stor kommunen är, hur arbetsmarknaden ser ut, det sammanlagda mottagandet av nyanlända och ensamkommande, och hur många asylsökande som redan finns i kommunen.

Har du frågor?

Kontakta Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande.
Telefon: 0171-62 51 72

Tre lägenhetshus på Kungsgatan i Enköping. Träd och buskar i förgrunden.

Foto: Inger Johansson