Enklare att ta sig fram i centrum

Publicerad

Arbetet för att förbättra tillgängligheten i centrum har nått ett delmål. En tredjedel av företagen har nu gjort förbättringar.

– Vi är klara med första delområdet. Ungefär en tredjedel av företagen har gjort förbättringar i lokalerna som ökar tillgängligheten, säger Sarmad Yousif, projektledare.

”Enklare avhjälpta hinder” har varit i fokus. Det kan handla om kontrastmarkeringar i trappor och på stora glaspartier, tydligare skyltar och anpassad belysning.

HSO har gett goda råd

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Enköping (HSO) har bidragit till att öka förståelsen för vad tillgänglighet egentligen är.

Matz Keijser, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden:

– De har gett oss goda råd och information. Det fina samarbetet mellan HSO, miljö- och byggnadsförvaltningen och företagarna har gett oss början på ett tillgängligare Enköping för alla.

Enköping