Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Avstängda vägar

Gånstavägen 9

Den 27 november är Gånstavägen 9 avstängd från klockan 15.00 till 28 november klockan 9.00. Det är Lidéndata och IP Only som utför arbeten. 


 


 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.