Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Del av Kungsgatan och Källgatan avstängd från 1 april

Från den 1 april stängs Kungsgatan av för biltrafik mellan Källgatan och Sandgatan. Där blir det gågata och restaurangerna får möjlighet att öppna sina uteserveringar. Källgatan stängs av mellan Kungsgatan och Eriksgatan för biltrafik. Detta gäller ej behörig trafik samt boende med tillstånd på Källgatan.

Mångatan avstängd 17-18 april

Mångatan 31 kommer att stängas av. Arbeten startar onsdag 17 april och avslutas torsdag 18 april. Arbetsområde gäller hela gatubredden. Enköpings Kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten. Gatan går i en cirkel så det går att ta sig in och ut från hela Mångatan under avstängningen.


Avstängda gator i samband med Vårmarknad 19-21 april

I samband med vårmarknaden 19-21 april stängs flera gator av för fordon:

  • Torggatan mellan Kyrkogatan och Östra Ringgatan.
  • Eriksgatan mellan Rådmansgatan och Källgatan.

Förbudet gäller ej fordon med tillstånd. Generellt tillstånd har leveranser till näringsidkare
längs sträckan.

  • Kungsgatan från Rådhusgatan och vidaren mot Torggatan.
  • Kryddgårdsgatan från Rådmansgatan och vidare mot Torggatan.

Avstängda parkeringar:

På Stora Torgets parkering, Fältskärens parkering och Sandbrogatans parkering får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen.


Del av Rombergsgatan avstängd 23 april till 9 maj

Under perioden 23 april till 9 maj är Rombergsgatan avstängd för fordon från korsningen Torgbacken och 75 meter väster ut. Förbudet gäller ej fordon med tillstånd.


Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.