Hantering av vattenmätare

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen på din vattenmätare minst en gång per år.

Då får vi veta hur mycket vatten du förbrukar och vad du ska betala till kommunen. Du får hem ett självavläsningsbrev där du kan välja olika sätt att rapportera. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

På fakturan kan du se den beräknade mätarställningen vid ett visst datum. Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning med fakturan så du kan se om de stämmer överens. Om du har en mycket högre förbrukning än det beräknade kan det vara ett tecken på att det är något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner och behöver åtgärdas.

Byte av vattenmätare

Från vecka 35 börjar vi byta ut vattenmätare hos vissa fastighetsägare. Vi anlitar en entreprenör som heter Lindevalls rör. De kontaktar varje fastighetsägare innan bytet och när bytet görs kommer de att kunna legitimera sig.

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Din faktura

Din faktura kan vara högre/lägre än normalt under december. Det beror på att vi i september varje år skickar vi ut ett avläsningskort, där vi ber våra kunder läsa av sin vattenmätare.

Om avläsningskortet kommer till oss innan decemberfakturan skapas kommer den förbrukningen som avläsningen visar med på fakturan. Annars sker det i april.

Placering och hantering av vattenmätare

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den inte riskerar att frysa sönder. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Fryser den sönder får du ersätta den.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

Ibland behöver ventilerna som finns före och efter vattenmätaren bytas ut. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör. Det är bara vatten- och avfallsavdelningens egen personal som får byta eller plocka ner vattenmätaren. Det är också de som får öppna eller stänga servisventilen i förbindelsepunkten.

Om du ska flytta

Kontakta kommunens kontaktcenter och meddela datum för ägarskiftet, anläggningsnummer eller -adress, personnummer (eller organisationsnummer), namn, telefonnummer, epostadress samt postadress till den nya ägaren.

När det kommit in så skickar vi ut blanketter till köpare och säljare. Avläsning ska göra av både köpare och säljare på ägarskiftesdagen. Blanketterna fylls i och skickas in.

När all information har kommit in skapas ägarskiftet och den utflyttande kunden får en slutfaktura.