Hem­kompostering

Alla hushåll i kommunen är skyldiga att källsortera matavfall i hushållets bruna soptunna för kompostering. Du får kompostera ditt matavfall på egen hand, men då måste du anmäla det till kommunen och VafabMiljö.

Tillståndet blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare hemkomposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du hemkomposterar måste du följa Enköpings kommuns avfallsregler.

Enköpings kommuns avfallsregler

Vanliga frågor

Vad får jag lägga i komposten?

​Du får bara lägga mat- och trädgårdsavfall i komposten.

Vilka krav finns det på kompostbehållaren?

Kompostbehållaren ska vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter. Den ska vara sluten, stabil och tillverkad av hållfast material. Botten och väggar får inte ha större öppningar än sex millimeter.

Tänk på att behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Kostar det något att få hemkompostera?

​Du får betala en avgift för en timmes handläggning enligt gällande miljötaxa för din ansökan om tillstånd.

Om våra taxor och avgifter

Kontrollerar kommunen att jag hemkomposterar rätt?

Ja, vi kan komma att göra stickprov på din hemkompost för att se att du komposterar på rätt sätt och följer kommunens avfallsregler.

Fördjupning

Relaterade sidor

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen