Gång- och cykelvägar

För dig som vill gå eller cykla finns särskilda vägar. De ska vara trygga, framkomliga och avskilda från biltrafik. Upptäcker du fel på våra gång- och cykelvägar kan du göra en felanmälan till kommunen.

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen de gemensamma gång- och cykelvägarna. Där ska det finnas bra vägar och fungerande belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

Vanliga frågor

Finns det någon cykelpump ute på stan?

​Det finns en cykelpump vid Resecentrum. Den går att använda både för att pumpa cykelhjul och hjul till rullstolar.

Det finns även en cykelpump vid torget.

Varför har ni tagit bort övergångsställen?

Sverige har sedan år 2000 en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Idag stannar många bilförare för att släppa fram vid övergångsställen. Tyvärr är det också många som inte stannar. På gator med liten trafik har vi därför tagit bort övergångsställen eftersom de som vill gå över vägen kan komma över gatan ändå. På gator med mer trafik har vi tagit bort de övergångsställen som ligger tätt. Det gör att bilisterna blir mer uppmärksamma på de övergångsställen som finns kvar.

Är det inte tryggare med övergångsställen?

Det är framförallt samspelet mellan personen som går och fordonsföraren som skapar trygghet. Ett övergångsställe ger en falsk trygghet eftersom gående ibland utgår från att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att personer går rakt ut i gatan utan att se sig för. Det har i stället visat sig att personer som går är mer försiktiga där det inte finns övergångsställen.  

Fördjupning