Störningar och pågående vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu har vi inga driftstörningar

Pågående väg­arbeten

På dessa gator kommer asfalteringsarbete pågå under våren. Den här sidan uppdateras löpande.

 • J P Johanssons gata. Del mellan Litslenavägen och Fannalundsvägen. Pågår vecka 21-22.
 • Enöglavägen, del mellan Engatan och Ljunggatan. Pågår vecka 21-22.
 • Västerleden, del mellan Dr Westerlunds gata och Ullundavägen. Pågår vecka 21-22.
 • Kryddgårdsgatan, del mellan Tullgatan och Torggatan. Pågår vecka 21-22.
 • Företagsgatan och del av Baltzar von Platens gata. Pågår vecka 21-22.
 • Fannakorset Cirkulationsplats Bangårdsgatan-Stockholmsvägen. Asfaltering vecka 18-19 och linjemålning vecka 21.
 • Cirkulationsplats Stockholmsvägen-Österleden. Asfaltering vecka 18-19 och linjemålning vecka 21.
 • Tullgatan. Del mellan Korsängsgatan och Östra ringgatan. Pågår vecka 21-22.
 • Delar av resecentrum. Startas vecka 17
 • Lastbilsgatan. Startas vecka 17
 • Mästergatan. Startas vecka 17
 • Torggatan. Startas vecka 17
 • Delar av Bangårdsgatan. Startas vecka 17
 • Delar av Stockholmsvägen. Startas vecka 17
 • Gång och cykelväg vid Hagalund. Startas vecka 17
 • Busshållplats vid Solgatan/Vintergatan. Startas vecka 17
 • Busshållplats vid Spjällgatan. Startas vecka 17

Var uppmärksam och följ skyltningen på plats.

Arbeten pågår på Källgatan 7-19.

Arbetsområde gäller trottoar och liten del av närmaste körfält.

EON och ATS Kraftservice utför ledningsarbeten.

Det blir vägarbete på Boglösavägen vid Gånstagården.

 • Tisdag 24 maj klockan 06.00 - onsdag 25 maj klockan16.00 Arbetsområde gäller ett körfält.Trafiksignaler reglerar trafiken.
 • Onsdag 25 maj klockan16.00 - måndag 30 maj klockan 07.00. Framkomlighet i båda körfälten

Vi utför hastighetsdämpande åtgärder.

Det är smalare körfält men båda körfälten ska hållas öppna.

Arbetet görs i etapper.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga nya busshållplatser.

Arbetet med busshållplatser görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Arbetena kommer att pågå till juni 2022.

På Stockholmsvägen i höjd med Korsängsskolan är ett körfält avstängt i taget från 22 mars till 24 maj.

Flaggvakter eller trafikljus kommer att styra trafiken under vissa tider.

Vi anlägger nya busshållplatser. Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Munksundsgatan 1-5 är helt avstängd från 11 april till vecka 22. Följ skyltningen.

Vi lägger ner nya vatten- och avloppsledningar.

Från 14 mars är en del av parkeringen vid Gustav Adolfs plan avstängd. Alternativa parkeringsplatser håller på att byggas vid Västra Ringgatan och vid parkeringen bakom Cinema.

Arbetet beräknas vara klart 8 juli.

Vi bygger nya busshållplatser vid Gustav Adolfs plan. Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Vi har påbörjat arbeten med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till hösten 2022.

Från 7 mars börjar vägarbeten för att bygga nya busshållplatser på Havsörnsgatan. Arbetet beräknas pågå till vecka 22 och kommer innebära vissa störningar för trafiken i området. Vi hade tänkt börja vecka 8 men vädret ställer till det.

För att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt kommer Havsörnsgatan att enkelriktas. Infart sker från södra sidan, mittemot Cirkle K. Tillfälliga lägen för busshållplatser kommer ordnas under vissa perioder var därför uppmärksam på skyltning på platsen.

Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

I korsningen Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan bygger vi en rondell för att öka framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Under arbetet är det minskad framkomlighet. Från 14 februari till slutet av maj är det smalare körfält.

Rondellen planeras att vara klar våren 2022.

Från mitten av februari till slutet av augusti 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 stängs av från mitten av vecka 6.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.