Vatten­mätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är den här förbrukningen som avgör hur mycket du ska betala.

Avläsning

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen minst en gång per år. Du får hem ett självavläsningskort där du kan välja på olika sätt att rapportera.

Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning från år till år. Då kan du se om det finns något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner.

Skydda mätaren mot frost

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den inte riskerar att frysa sönder. Om det är väldigt kallt kan en kran under en period stå lite öppen. Då blir det ett svagt men jämnt flöde i ledningen som minskar risken för att vattnet ska frysa. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Fryser den sönder får du ersätta den.

Placering av vattenmätaren

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

Byte av ventiler

Ibland behöver ventilerna som finns före och efter vattenmätaren bytas ut. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör. Det är bara vatten- och avfallsavdelningens egen personal som får byta eller plocka ner vattenmätaren. Det är också de som får öppna eller stänga servisventilen i förbindelsepunkten.