Dricks­vattnet i Enköping

Det mesta av dricksvattnet i Enköping tas från grundvattnet. Några områden får däremot vatten från Mälaren och det är mjukare.

Varifrån kommer mitt vatten?

I Enköping är det mesta kommunala vattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet. Dessutom finns mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås. 

Krav på dricksvattnet

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel har Livsmedelsverket krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi regelbundna vattenprover som sedan analyseras på olika sätt.

Enköping har hårt vatten

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det kan märkas till exempel på diskbänken och i duschutrymmen. Hårdhetsgraden (dH) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor.

Vattnets hårdhet i Enköping.

Vattentäkter i Enköpings kommun

Vattnets hårdhet (dH)

Vånsjöbro

14

Munksundet

16

Nygård

10

Ådalen

10

Veckholm

9


Ekolsund, Hammarsudd, Sävsta och Bredsdal får sitt vatten från Bålsta respektiva Västerås. De har alla hårdhetsgrad 5 dH.

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför vill en del avhärda sitt vatten. Det gör man genom att installera en så kallad avhärdare som ändrar hårdhetsgraden.

Just nu håller vi på att ta ett helhetsgrepp om dricksvattnet i Enköping. Det handlar om att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet. Då kommer det bli nödvändigt att bygga ett vattenverk med olika processer för att behandla vattnet. Det ger oss också möjlighet att justera hårdheten på vattnet.

Vi arbetar för att minska uran i Vånsjöbro

Det finns förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram/liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Vi arbetar med insatser för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet. Att få bort uranet är också en del i det långsiktiga arbetet med att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet.

Du kan dricka vattnet och det är fullt godkänt som livsmedel.

Vattnets uranhalter i Enköpings kommun

Vattentäkter i Enköpings kommun

Uran µg/liter

Vånsjöbro
36

Munksundet

25

Nygård

5

Ådalen

27

Veckholm

8