Bevattningsförbud

Nu har vi bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet.

Förbudet gäller i hela kommunen inklusive kransorterna. I Bredsdal och Ekolsund gäller inte bevattningsförbud då de får sitt dricksvatten från Västerås och Håbo som tar sitt dricksvatten ur Mälaren.

Bevattningsförbudet gäller

  • Du får inte bevattna med vattenslang eller spridare.
  • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
  • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Du får inte använda vattenslang eller högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Undantag

Det finns några undantag eftersom det kan bli för stora konsekvernser för vissa företag. Det handlar också om att bevattningsförbudet kan göra så stor skada att investeringar för att reparera skadan anses orimliga. Det handlar också om arbetsmiljökrav.

  • Fjärdhundrabadet
  • Parker som har direkt påverkan på turistnäringen. I dessa parker ska bevattningen minskas till den minsta nödvändiga nivå.
  • Planer som bevattnas med dricksvatten vattnas enbart för att inte bli obrukbara. Det innebär bevattning högst 2 ggr/vecka.
  • Bevattning för betongkonstruktioner.
  • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten.
  • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor.

Hur ska jag göra för att spara på vattnet?

Läs mer om hur du kan spara på vattnet här.

Vanliga frågor och svar om bevattningsförbudet